Doelgroep

Zorgboerderij Oda Hoeve richt zich op senioren die ondersteuning nodig hebben in de dagbesteding.  We zien hierin de volgende doelgroepen:

-senioren met een beginnende dementie
-senioren waarin de thuissituatie ontlast moet worden
-senioren met een lichamelijke beperking
-senioren die eenzaam zijn.
-Mensen met een licht verstandelijk beperking